news93s

1.Назва та період проведення акції
Акція «Повний газ. Мінус 1 грн на газ»
Період проведення: 24.01.2020 по 29.02.2020.

 

2.Спосіб та територія проведення акції
Стимулююча акція, що проводиться на території України. Адреси АЗС, клієнти яких беруть участь в Акції:
АЗС №1 - Полтавська область, село Сухинівка: Дніпропетровське шоссе, 5
АЗС №2 - Кам'янське: вул. Дімітрова, 219
АЗС №3 - Павлоград: вул. Харківська, 7
АЗС №4 - Кам'янське: пр. Аношкіна, 65А
АЗС №5 - Новомосковський р-н с. Хащеве вул. Овчаренко 2а
АЗС №6 - Дніпро: вул. Генерала Пушкіна, 42Б
АЗС №7 - Новомосковськ, вулиця Сучкова, 66 Д
АЗС №8 - Кам'янське, Сiчеславський шлях 164 (АГЗС)
АЗС №9 - Харкiв, вул. Свістуна, 11
АЗС№10 - Харків, вул. Велика Панасівська, 82-А
АЗС №11 - Дніпро: вул. Маршала Малиновского 110а
АЗС №12 - Кам'янське, Єлізаветовське шосе, 3 (АГЗС)
АЗС №13 - Дніпро: вул. Павлова, 16
АЗС №14 - Новомосковський р-н, с. Піщанка, вул. Авіаційна 7б
АЗС №15 - Полтавська область, Полтавський район,
с. Копили, вул. Стрельнікова, 1-в
АЗС №17 - Дніпро, Набережна Заводська, 70а
АЗС №21 - Дніпро, вул. Журналістів 16-в

3.Організатор акції
ТОВ "Скайторг", р\р № 26007050236916, банк ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299.
Код ЄДРПОУ 38954216, ІПН 389542104624, директор Латайко В.В. Адреса: 49000, м. Дніпро,
вул. Старокозацька, буд.40 Б, оф.4.
 
4. Назва товару, послуг, з реалізацією яких безпосередньо пов’язане проведення акції
4.1. Акція проводиться з метою просування торгової марки SKY  та пального, яке реалізуються на АЗС, що працюють під брендом «SKY» і розташовані на території України. Інформацію про адреси та час роботи АЗС SKY дивіться на сайті www.sky.ua та запитуйте за телефоном гарячої лінії: 0 800 305 503. 
4.2. Джерелами інформації, які дозволяють встановити взаємозв’язок товарів і послуг, стосовно яких проводиться Акція: друковані та електронні рекламно-інформаційні матеріали, які містять інформацію про проведення Акції.
 
 5. Учасники акції
5.1. Учасниками Акції можуть стати дієздатні фізичні особи – повнолітні громадяни України, які постійно проживають на території України та вчинили сукупність дій, передбачених п. 8 дійсних Правил.  
5.2. До участі в Акції не допускаються:  
особи, що не відповідають вимогам п. 5.1. даних Правил; працівники та представники Організатора, афілійовані з ними особи та члени їх сімей; працівники та представники третіх осіб, залучених до організації, підготовки та проведення Акції, які мають договірні відносини з Організатором.
 
6.Права та обов’язки учасників акції
6.1. Учасники Акції зобов’язані дотримуватись даних Правил, в тому числі виконувати всі дії, пов’язані з участю в Акції та отриманням акційних знижок у встановлені даними Правилами терміни  та спосіб.
6.2. Учасники Акції мають право вимагати від Організатора інформацію про дану Акцію згідно з дійсними Правилами. 
6.3. Учасники Акції мають обовязки та права, що передбачені діючим законодавством України.
 
7. Права та обов’язки Організатора акції
7.1. Організатор зобов’язаний:
 − Провести Акцію згідно з даними Правилами.
 − Надати відповідні акційні знижки всім учасникам, які здійснили Умови Акції.
 − У випадку припинення, в т.ч. і дострокового, проведення Акції розмістити інформацію про це згідно п. 11.3. дійсних Правил. 
− Забезпечити конфіденційність персональних даних, отриманих Організатором від Учасників з метою проведення Акції та належний захист під час їх обробки в рамках виконання своїх обов’язків перед Учасниками у відповідності з вимогами законодавства України та положеннями цих Правил. 
 
7.2. Організатор має право: 
− Відмовити Учаснику у видачі акційної знижки у випадку виявлення фактів недотримання/порушення даних Правил з боку такого Учасника; 
− Не вступати у письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, передбачених в даних Правилах; 
− Відмовити Учаснику у розгляді його претензії у зв’язку з фактом неотримання акційної знижки, якщо вони не були отримані Учасником протягом дії Акції або Учасник відмовився отримати їх (Акційна знижка не може вимагатись Учасником повторно);
 − Запитувати та отримувати від Учасників необхідну інформацію та документи передбачені даними Правилами з метою видачі Акційної знижки, а також надавати їх в державні органи у випадках, передбачених законодавством України;
 − За згодою Учасників Акції організовувати та проводити рекламні інтерв’ю про їхню участь в Акції для ЗМІ, організовувати та проводити фото- та відео зйомку переможців Акції у зв’язку з отриманням ними Акційних знижок або подарунків, публікувати готові фото та відео матеріали з участю Учасників на сайті www.sky.ua та на інших інформаційних ресурсах, а також у засобах масової інформації. 
7.3. Організатор Акції не має права надавати інформацію про Учасників Акції третім особам для цілей, не пов’язаних з проведенням Акції, за винятком випадків, передбачених діючими Правилами та законодавством України.
 
8.Порядок участі в акції
8.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам п. 5.1. даних Правил (далі - Учасник) та в період з 24.01.2020 по 29.02.2020 включно вчинила сукупність наступних дій:
8.1.1. придбала будь-яку кількість газу – отримує знижку 1 грн/л (від ціни у доакційний період). Акційна ціна газу - 10.95 грн/л.
8.1.2. Усі акційні ціни розміщені на стеллах біля АЗС SKY.
8.1.3. Акційні знижки не сумуються зі знижками по карткам лояльності АЗС SKY. Після закінчення акції знижки по карткам лояльності будуть працювати у звичайному режимі. Літри за бонусною програмою накопичуються.
8.2. Кількість покупок, які  здійснюються одним Учасником в Період проведення Акції, не обмежуються.
 
9. Акційні знижки
9.1. Під акційною знижкою мається на увазі можливість придбання газу зі знижкою 1грн/л (від ціни у доакційний період). Акційна ціна газу - 10.95 грн/л.

10. Порядок інформування учасників акції про умови акції
10.1. Детальну інформацію про правила Акції можна отримати на сайті www.sky.ua, або за номером телефону гарячої лінії: 0 800 305 503 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).
10.2. Часткову інформацію про Акцію можна отримати на рекламних матеріалах, а також від працівників АЗС SKY. 
10.3. Інформація про припинення (в тому числі і дострокове) проведення Акції буде розміщена на www.sky.ua. Учасник Акції приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлення Організатора про припинення проведення Акції. 
10.4. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування.
 
11. Додаткові умови
11.1. Організатор не несе відповідальність за: 
∙ відсутність можливості в Учасників Акції ознайомитись з правилами Акції та іншою інформацією на сайті www.sky.ua, несвоєчасне виконання Учасниками або невиконання/порушення Учасниками Акції своїх обов’язків, які передбачені у діючих Правилах та інших положень цих Правил; життя, здоров’я та моральні або психічні травми Учасників Акції, прямо або опосередковано пов’язані з їх участю в Акції. 
11.2. Своєю участю в Акції Учасник Акції підтверджує згоду на участь в Акції, а також дає свою згоду на:
∙ визначення Учасників Акції, які отримають акційні знижки згідно порядку, встановленому даними Правилами; розміщення на сайті www.sky.ua  інформації про себе та персональні дані, як про Учасника Акції, здійснення Організатором, а також уповноваженими ним особами збору особистих (персональних) даних Учасників Акції, їх обробки, в тому числі з застосуванням автоматичних засобів зберігання, використання та розповсюдження в цілях Акції згідно пункту 11 цих Правил. Ця згода діє до 31.12.2020р. включно. 
11.3. Інші аспекти, не вказані прямо у цих Правилах, регулюються діючим законодавством України.