news96s

1.Назва та період проведення акції
Акція «Смачна арифметика: «Хот дог + кава або холодний чай = 49грн»
Період проведення: 10.12.2019 по 10.12.2020.


2.Спосіб та територія проведення акції
Стимулююча акція, що проводиться на території України. Адреси АЗС, клієнти яких беруть участь в Акції:
АЗС №1 - Полтавська область, село Сухинівка, Дніпропетровське шоссе, 5
АЗС №2 - Кам'янське, вул. Дімітрова, 219
АЗС №3 – Павлоград, вул. Харківська, 7
АЗС №4 - Кам'янське, пр. Аношкіна, 65А
АЗС №5 - Новомосковський р-н, с. Хащеве вул. Овчаренко 2а
АЗС №6 – Дніпро, вул. Генерала Пушкіна, 42Б
АЗС №7 - Новомосковськ, вулиця Сучкова, 66 Д
АЗС №9 - Харкiв, вул. Свістуна, 11
АЗС№10 - Харків, вул. Велика Панасівська, 82-А
АЗС №11 – Дніпро, вул. Маршала Малиновського 110а
АЗС №13 – Дніпро, вул. Павлова, 16
АЗС №15 - Полтавська область, Полтавський район, с. Копили, вул. Стрельнікова, 1-в
АЗС №16 - Одеська обл., с. Латівка , Біляївський  р-н, вул.Дорожна, 8
АЗС №17 - Дніпро, Набережна Заводська, 70а
АЗС №18 Одеська обл, Овідіопольський р-н, 15км траси Одеса - Овідіополь
АЗС №19 - Одеська обл., Біляївський  р-н, смт Хлібодарське, автодорога Одеса-Кучурган, 11км + 980м
АЗС №21 - Дніпро, вул. Журналістів 16-в
АЗС №22 - Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н., сщ. Дослідне, провулок Полігонний, 11.

3.Організатор акції
ТОВ "Скайторг", р\р № 26007050236916, банк ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299.
Код ЄДРПОУ 38954216, ІПН 389542104624, директор Латайко В.В. Адреса: 49000, м. Дніпро,
вул. Старокозацька, буд.40 Б, оф.4.
 
4. Назва товару, послуг, з реалізацією яких безпосередньо пов’язане проведення акції
4.1. Акція проводиться з метою просування торгової марки SKY  та продуктів харчування (хот дог, кава), які реалізуються на АЗС, що працюють під брендом «SKY» і розташовані на території України. Інформацію про адреси та час роботи АЗС SKY дивіться на сайті www.sky.ua та запитуйте за телефоном гарячої лінії: 0 800 305 503. 
4.2. Джерелами інформації, які дозволяють встановити взаємозв’язок товарів і послуг, стосовно яких проводиться Акція: друковані та електронні рекламно-інформаційні матеріали, які містять інформацію про проведення Акції.
 
 5. Учасники акції
5.1. Учасниками Акції можуть стати дієздатні фізичні особи – повнолітні громадяни України, які постійно проживають на території України та вчинили сукупність дій, передбачених п. 8 дійсних Правил.  
5.2. До участі в Акції не допускаються:  
особи, що не відповідають вимогам п. 5.1. даних Правил; працівники та представники Організатора, афілійовані з ними особи та члени їх сімей; працівники та представники третіх осіб, залучених до організації, підготовки та проведення Акції, які мають договірні відносини з Організатором.
 
6.Права та обов’язки учасників акції
6.1. Учасники Акції зобов’язані дотримуватись даних Правил, в тому числі виконувати всі дії, пов’язані з участю в Акції та отриманням акційних знижок у встановлені даними Правилами терміни  та спосіб.
6.2. Учасники Акції мають право вимагати від Організатора інформацію про дану Акцію згідно з дійсними Правилами. 
6.3. Учасники Акції мають обовязки та права, що передбачені діючим законодавством України.
 
7. Права та обов’язки Організатора акції
7.1. Організатор зобов’язаний:
 − Провести Акцію згідно з даними Правилами.
 − Надати відповідні акційні знижки всім учасникам, які здійснили Умови Акції.
 − У випадку припинення, в т.ч. і дострокового, проведення Акції розмістити інформацію про це згідно п. 11.3. дійсних Правил. 
− Забезпечити конфіденційність персональних даних, отриманих Організатором від Учасників з метою проведення Акції та належний захист під час їх обробки в рамках виконання своїх обов’язків перед Учасниками у відповідності з вимогами законодавства України та положеннями цих Правил. 
 
7.2. Організатор має право: 
− Відмовити Учаснику у видачі акційної знижки у випадку виявлення фактів недотримання/порушення даних Правил з боку такого Учасника; 
− Не вступати у письмові переговори або інші контакти з Учасниками, за винятком випадків, передбачених в даних Правилах; 
− Відмовити Учаснику у розгляді його претензії у зв’язку з фактом неотримання акційної знижки, якщо вони не були отримані Учасником протягом дії Акції або Учасник відмовився отримати їх (Акційна знижка не може вимагатись Учасником повторно);
 − Запитувати та отримувати від Учасників необхідну інформацію та документи передбачені даними Правилами з метою видачі Акційної знижки, а також надавати їх в державні органи у випадках, передбачених законодавством України;
 − За згодою Учасників Акції організовувати та проводити рекламні інтерв’ю про їхню участь в Акції для ЗМІ, організовувати та проводити фото- та відео зйомку переможців Акції у зв’язку з отриманням ними Акційних знижок або подарунків, публікувати готові фото та відео матеріали з участю Учасників на сайті www.sky.ua та на інших інформаційних ресурсах, а також у засобах масової інформації. 
7.3. Організатор Акції не має права надавати інформацію про Учасників Акції третім особам для цілей, не пов’язаних з проведенням Акції, за винятком випадків, передбачених діючими Правилами та законодавством України.
 
8.Порядок участі в акції
8.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам п. 5.1. даних Правил (далі - Учасник) та в період з 10.12.2019 по 10.12.2020 включно вчинила сукупність наступних дій:
8.1.1. придбала каву (еспресо або американо) або холодний чай та хот дог одним чеком. При цьому вартість купівлі складає 49 грн. За умови придбання цих продуктів окремо, вартість кави становить: еспресо -19 грн, американо – 22 грн, вартість чаю – 25 грн, вартість хот дога – 33 грн. Хот-дог XXL+ кава – 55 грн (за умови придбання окремо хот-дог XXL – 41 грн).
8.2. Кількість покупок, які  здійснюються одним Учасником в Період проведення Акції, не обмежуються.
 
9. Акційні знижки
9.1. Під акційною знижкою мається на увазі можливість придбання кави та хот догу одним чеком за ціною 49 грн. За умови придбання цих продуктів окремо, вартість кави становить: еспресо -19 грн, американо – 22 грн, вартість чаю – 25 грн, вартість хот дога – 33 грн. Хот-дог XXL+ кава – 55 грн (за умови придбання окремо хот-дог XXL – 41 грн).  

  
10. Порядок інформування учасників акції про умови акції
10.1. Детальну інформацію про правила Акції можна отримати на сайті www.sky.ua, або за номером телефону гарячої лінії: 0 800 305 503 (дзвінки зі стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні).
10.2. Часткову інформацію про Акцію можна отримати на рекламних матеріалах, а також від працівників АЗС SKY. 
10.3. Інформація про припинення (в тому числі і дострокове) проведення Акції буде розміщена на www.sky.ua. Учасник Акції приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність/відсутність повідомлення Організатора про припинення проведення Акції. 
10.4. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування.
 
11. Додаткові умови
11.1. Організатор не несе відповідальність за: 
∙ відсутність можливості в Учасників Акції ознайомитись з правилами Акції та іншою інформацією на сайті www.sky.ua, несвоєчасне виконання Учасниками або невиконання/порушення Учасниками Акції своїх обов’язків, які передбачені у діючих Правилах та інших положень цих Правил; життя, здоров’я та моральні або психічні травми Учасників Акції, прямо або опосередковано пов’язані з їх участю в Акції. 
11.2. Своєю участю в Акції Учасник Акції підтверджує згоду на участь в Акції, а також дає свою згоду на:
∙ визначення Учасників Акції, які отримають акційні знижки згідно порядку, встановленому даними Правилами; розміщення на сайті www.sky.ua  інформації про себе та персональні дані, як про Учасника Акції, здійснення Організатором, а також уповноваженими ним особами збору особистих (персональних) даних Учасників Акції, їх обробки, в тому числі з застосуванням автоматичних засобів зберігання, використання та розповсюдження в цілях Акції згідно пункту 11 цих Правил. Ця згода діє до 31.12.2020р. включно. 
11.3. Інші аспекти, не вказані прямо у цих Правилах, регулюються діючим законодавством України.